Thursday, 5 July 2012

Apa Itu Topologi Rangkaian?


Topologi rangkaian atau Network Topology bermaksud corak susunatur atau layout pattern pelbagai elemen yang terdapat di dalam rangkaian komputer. Topologi boleh bersifat logikal atau fizikal. Topologi Logikal berkaitan dengan pemindahan data secara logikal manakala Topologi Fizikal berkaitan dengan rekabentuk fizikal rangkaian termasuklah lokasi dan pemasangan peranti dan kabel.

Antara contoh-contoh topologi :-

- Line2 comments: